COPYRIGHT & AUTEURSRECHTEN

Fotograaf  Boeken? klik hier

Van Everyday Compleet Fotograaf en de volgende sub- namen, bijnamen, en eventuele projectnamen of anders verbonden aan E.C. Fotograaf.© 

Are you online and save 20% off AVG Antivirus and AVG Internet Security!

 Nederlands en Engels talig

Fotografie en copyright
De foto's op deze website staan onder bescherming van internationale auteursrechten -ook wel copyright genoemd- volgens Artikel 1 van de Auteurswet 1912 en deze mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, ge(her)publiceert, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, zij het in drukwerk of elektronisch, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf. Opzettelijke schending van het auteursrecht is een misdrijf en kan met hoge geldboetes en/of gevangenisstraf worden bestraft. © Bert Bakema

Voor meer informatie over auteursrecht:Are you online working and don't have the secure line you wanted ? 20% off AVG Antivirus and AVG Internet Security!

AVG AntivirusInline linking (ook bekend als hotlinking, leeching, piggy-backing, direct linking, offsite image grabs en bandwidth theft) van een pagina of foto op deze website is NIET toegestaan. Normale externe links naar (pagina's op) deze website zijn uiteraard welkom.Alleen tegen een vergoeding en in overleg is er van alles mogelijk.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Photography and copyright

Copyright © 2014 Bert Bakema, all rights reserved. All images on this website are protected by international copyrights. Photos may NOT be copied, multiplied, (re)published, saved, adjusted or used in any way, be it in print or electronically, without prior written permission of the photographer. Intentional violation of copyright is a crime and punishable with substantial fines and/or imprisonment.

More information on copyright:


Inline linking (also known as hotlinking, leeching, piggy-backing, direct linking, offsite image grabs and bandwidth theft) of a page or image on this website are NOT allowed. Normal external links to pages are of course welcomed.Call/ Mail/ Ask/ for information.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten