zaterdag 4 april 2015

Gemeente Groningen heeft een informatie document over de wijk Kostverloren in GroningenParticipatie wetgeving doorvoeren is een. Doorvoeren en continuïteit twee en drie!!


Er is met die wetgeving (opbouw en inrichting door de betrokken instanties 2008-2011) en 2011- 2014 van  het doorvoeren Nieuw Lokaal Akkoord  2.0. waar tijdens evenement Gluren bij de Buren op 11 april 2015 van 13.00 uur tot 17.00 uur aandacht voor is!  Gem. Groningen en woningbouw verenigingen werkten (na) de crisis aan een inleidende wetgeving nog op vrijwillige basis.
> Kennis, subsidie en samenwerkende bewoners. Die concreet plannen konden indienen / uitvoeren met een projectgroep.
Zal hierop middels een foto presentatie extra aandacht aan worden besteedt bij Groep Paulus Potter050.Aan de gelijknamige straat achter de naam Pauluspotter ....... Die voortvloeiende is uit Nijestee der sub initiatief Buurt in Bloei onder de parasol van NLA 2.0.  Naast een foto portret die ECFotograaf o.a. maakt. ls de foto een  leuke herinnering aan het bezoek met de skyline van Groningen oude style met pijpen.
 Is naast de Bloeiende Buurt in bloemen, planten en artikelen die zijn geplaatst.

Een presentatie:
Daar te zien wat er kan worden gemaakt door samen deels voor elkaar en met elkaar te leven en werken.

Uit dit project valt heel veel te concluderen en onderzoeker van de RuG Groningen kan dit berekenen.
Eigenlijk zou dit reken werk naast onze bevindingen moeten komen te liggen en dan kijken wat de cijfers zeggen over de feiten.

Uiteindelijk is enige druk op de wet middels verplichting een enige en beslist een mening niet passende uitkomst van deze feiten. Maar gezien de urgentie en ambities van ons volkje. En de toch al scheve schaatsen op glad ijs is goed slijpen en de route voorbereiden een aan te raden optie.

Kennis over de wijk Kostverloren.


Kostverloren is een klein wijkje in de stad Groningen. De wijk is
ontstaan langs de spoorlijn Groningen - Delfzijl. In het verleden lag
hier ook een station. Het gebied hoorde toen nog bij de voormalige
gemeente Hoogkerk. Het was min of meer een dorpje, los van
Groningen. In 1912 werd het bij de gemeente Groningen gevoegd. De
wijk werd in de jaren daarna uitgebreid tot aan het Hoendiep. In eerste
instantie noemde de gemeente de nieuwe aanwinst West-end, maar
die naam is nooit ingeburgerd geraakt. Het huidige Kostverloren wordt
begrensd door de spoorlijn, het Hoendiep en de Friesestraatweg. Kostverloren
ligt nabij de binnenstad en is een veilige en prettige woonbuurt.
Er heerst, vooral onder de oorspronkelijke bewoners, een sterk
dorpsgevoel en er is een grote binding met de wijk en met elkaar.
De wijk heeft ruim 2.100 inwoners. Jongeren tussen 20 en 24 jaar
zijn oververtegenwoordigd. Zij vormen 32 procent van de bevolking
tegenover 26 procent gemiddeld in de stad. Het aantal uitwonende
studenten in Kostverloren en Schilderswijk samen is 2625 (de meeste
hiervan zullen in de Schilderswijk wonen), het aantal 18-24 jarigen
in Kostverloren bedraagt 518 en het aantal kamerverhuurpanden in
Kostverloren is 44. Gezinnen met kinderen zijn duidelijk ondervertegenwoordigd,
maar er is een trend dat het aantal gezinnen met jonge
kinderen toeneemt. De wijk heeft goede basisvoorzieningen, zoals een
onlangs opgewaardeerde winkelstrip, een buurtcentrum, een school
en een speeltuin, maar voor specifieke zaken is men vooral aangewezen
op de nabijgelegen Schildersbuurt en het centrum.


Meer lezen via pdf link 

GLUREN BIJ DE BUREN INFO :
Wandelen door de wijken en open huizen bekijken waar geheimen van bewoners en bedrijven worden geshowd zoals muziek, kunst, fotografie, eten, etc etc. U bent daar trouwens ook welkom meer info via de link onder deze tekst!!
link onder deze tekst!! opgeven voor Gluren bd Buren<<

Geen opmerkingen:

Een reactie posten